תחנת שאיבה לביוב בית יצחק

תחנת שאיבה לביוב בית יצחק
תאגיד מי נתניה

תמונות התחנה

2
1
רוצים לשאול שאלה? השאירו הודעה: